????????????????????????????????????

Gorska služba spasavanja Banja Luka je u maju 2016. provela pristupni kurs za člana stanice, koji je 4. po redu od osnivanja. Do 03.05.2016., na adresu stanice je pristiglo 35 prijava. Početak kursa je zakazan za utorak, 10.05. u vatrogasnom domu. Na prvom času je prisustvovalo 28 kandidata, a tokom naredne dvije sedmice predavanja, prisustno je uvijek bilo između 25 i 28 kandidata. Kroz dvije sedmice teorijskog i praktičnog dijela obuke, kandidati su prolazili kroz predavanja iz osnova prve pomoći, kartografije i orjentacije, veza i radio-komunikacije kao i osnova kretanja u prirodi i ponašanja u uslovima nesreća u urbanim i ne-urbanim uslovima. Kroz nastavu i vježbe, imali su priliku da vide, nauče ili obnove znanja koja im mogu biti od koristi u trenucima boravka i kretanja u prirodi, bilo da je to vezano za aktivnosti spasavanja ili ne.

Završna vježba je održana 21.05. na potezu Banja Luka – Čelinac i na njoj je učešće uzelo ukupno 50 ljudi (23 kandidata i 27 članova stanice u pratnji i bazi).
Vježba je bila cjelodnevna, sa početkom u 05:30h i završetkom oko 20:00h.

Tok vježbe:
Nakon okupljanja na različitim lokacijama u gradu, 5 timova je odredilo lokacije svojih kontrolnih tačaka nakon čega su krenuli odabranim pputem prema cilju. Tokom vježbe, kandidati su trebali pokazati da su usvojili znanja iz kartografije i orjentacije koja su im prenesena tokom teorijskog dijela obuke. Svaki tim je do cilja stigao pronalazeći zadate kontrolne međutačke, koristeći se kartom i busolom, te rješavajući dodatne zadatke dobijene usput. Kroz vrijeme potrebno da se pronađe cilj, timovi su dobili zadatak da uspostave minimalno dva uspješna javljanja bazi uz pomoć radio uređaja, te su u rješenju ovog zadatka praktično pokazali usvojeno znanje sa časova radio-veza i komunikacije. Po dolasku na cilj, svaki tim je pokazao znanje iz osnova prve pomoći rješavajući zadatke u simulaciji stvarne nesreće na postavljenom poligonu, a po okončanju praktičnog dijela vježbe, svaki kandidat je polagao pismeni test sa kombinacijom pitanja iz svih oblasti koje je slušao na predavanjima.

Krajnji cilj i lokacija štaba je (sada već tradicionalno) planinarski dom na Ardolinama, koje nam PD “Čičak” velikodušno ustupio za ovaj događaj i na čemu smo im izuzetno zahvalni. Ovogodišnja završna vježba je imala intenzivnije aktivnosti nego prethodnih godina, radi velikog broja učesnika, kao i značajnijom potrebom za resursima u ljudstvu i opremi. Vježba je takođe korištena i za uvježbavanje rada baze u sličnim situacijama, te je u istoj uspostavljen štab operacija, radio-komunikacioni centar, sanitet i kuhinja. Završni čin vježbe je promocija i dodjela diploma kandidatima kao i zajedničko fotografisanje.