U subotu, 28.09.2019., polaganjem pismenog ispita te praktičnom provjerom znanja stečenih tokom obuke, završen je 6. po redu pristupni kurs za buduće članove GSS Banja Luka. Ovom kratkom kursu informativnog karaktera, koji se odvija tokom dvije sedmice, je pristupilo 39 kandidata, od kojih je 11 ostalo do kraja i uspješno prošlo predviđenu nastavu kao i terenske vježbe. Pristupni kurs koji za buduće članove organizuje naša stanica, se sastoji od osnova iz oblasti pružanja prve pomoći, orijentacije u prostoru pomoću karte i busole, korištenja ručnih radio-uređaja i ponašanja na mjestu nesreće te ima za cilj da pruži bolju sliku o tome kako izgleda rad u GSS stanici Banja Luka. Za sve oni koji ostanu do kraja i odluče se na to da postanu članovi GSS Banja Luka, predstoji „Osnovni kurs za spasioca u opštim planinskim uslovima“, koji zajedno sa dodatnim specijalističkim kursevima, osposobljava naše članove za traganje i spasavanje u neurbanim i teško pristupačnim terenima i uslovima, ljeti i zimi. Tokom kursa, svi polaznici dobijaju uvid u osnovna znanja i vještine koje su potrebne da bi se bavili pružanjem pomoći kao dio GSS-a. Po završetku polaganja praktičnog i pismenog dijela ispita, stanica Gorske službe spasavanja Banja Luka je postala bogatija za 11 novih članova. Čestitamo svim kandidatima na uspješno završenom kursu i želimo vam dobrodošlicu u našu organizaciju!