Dana 19.02.2017., tri člana GSS Banja Luka su bili gosti na zajedničkoj vježbi spasavanja u zimskim uslovima, u organizaciji stanica GSS Travnik i GSS Gornji Vakuf. Po pristizanju oko 08:30 i pozdravljanju sa domaćinima, prisustvujemo opremanju i početku vježbe.

Tok vježbe:
Simulirana dojava o unesrećenom planinaru aktivira spasioce koji na licu mjestu dobijaju vođu akcije. Vođa akcije određuje vođe medicinskog tima, potrage i transporta, te se u dvije grupe kreće na intervenciju. „Pješački“ dio grupe koji se penje prema vrhu Markovac, gdje se spaja sa skijaškom grupom koja dovozi nosila (akju). Po sastajanju obje grupe, vođa potraga dobija zadatak da povede spasioce u potragu, prema dojavljenoj lokaciji. Nakon kratkog vremena, na poziv tragača, unesrećeni se javlja te se obavještava medicinski tim o lokaciji. Ubrzo nakon dojave, medicinski tim stiže na lice mjesta i pristupa zbrinjavanju unesrećenog. Vođa akcije zadužuje vođu transporta da uspostavi potrebnu infrastrukturu za izvlačenje unesrećenog na put, a odatle dalje ka skiješkoj stazi. Vođa transporta organizuje tri grupe spasilaca za izradu sidrišta, te se pristupa iznošenju unesrećenog na šumski put, a zatim transport do skijaške staze. Po pristizanju na skijašku stazu, nosila preuzimaju skijaši i spuštaju unesrećenog do strmijeg dijela staze. Na ovom dijelu su izrađena potrebna sidrišta koja će spustiti nosila po principu štafete do podnožja odakle nastavlja transport uz pratnju skijaša. Akcija se završava transportom akje sa unesrećenim do cilja.

U vježbi su učestvovali članovi GSS Travnik (domaćin), GSS Gornji Vakuf i predstavnici CZ USK.
Nakon završene akcije, uslijedila je zajednička analiza a potom ručak za sve učesnike.

Prisustvo ovoj vježbi je omogućilo upoznavanje sa tehnikama i procedurama koje u spasavanju koriste GSS stanice Travnik i Gornji Vakuf, kao i druženje sa članovima ovih stanica. Takođe, vježba je iskorištena kao prilika da se upoznamo i sa tehnikama u radu sa akjom. Zahvaljujemo se domaćinima na pozivu, prijateljskoj i ugodnoj atmosferi tokom boravka na Vlašiću.