Dana 30.01.2020.godine osam spasilaca GSS Banja Luka je zajedno sa pripadnicima HGSS-a učestvovalo u obuci i vježbi izvlačenja-spasavanja unesrećenog lica sa vodene površine prekrivene ledom.

Vježba se odvijala u okolini Nove Gradiške, mjesto Strmac. Na samoj lokaciji je bilo dosta hladno iako je u okolini bilo preko 15 stepeni Celzijusa. Debljina leda na mjestu bazena gdje su se tehnike spasavanja izvodile bila je oko 20cm.

Obrađena su tri načina spasavanja i to spasavanje sa ljestvama, spasavanje izradom tirolske prečnice i spasavanje pomoću koritastih nosila. Spasioci su prošli sve tri varijante spasavanja, a takođe su imali i priliku da budu markiranti, te iskuse hladnoću kao najgori faktor ovog tipa spasavanja. Nakon završene vježbe, naši prijatelji iz HGSS-a su nas pozvali da se okrijepimo i ugrijemo uz večeru i tople napitke. Sve je proteklo u radnoj atmosferi i uz više nego prijatan odnos pripadnika HGSS-a.

Pripadnici GSS Banja Luka su imali priliku da nauče neke nove tehnike koje bi samostalno ali i združeno trebali dalje da usavršavaju.