Dana 19.04., u poslijepodnevnim časovima je održana pokazna vježba traganja i spasavanja iz ruševina, koju je izvela Gorska služba spasavanja Banja Luka u saradnji sa Domom Penzionera Banja Luka, a kao dio projekta „Pomoć kada je najpotrebnije“. Ovaj projekat se sprovodi pod pokroviteljstvom UNDP-a i Grada Banja Luka, a za cilj ima edukaciju korisnika i osoblja staračkih domova i centara za brigu na području grada Banja Luka, u slučajevima zemljotresa.

Vježba je izvedena sa ciljem da se na simulaciji posljedica zemljotresa, pokaže reakcija spasilačkih timova i primjene naučene tehnike zaštite i samopomoći u ovakvim slučajevima, koje su prezentovane korisnicima i osoblju domova i centara, u prvom dijelu projekta koji je počeo sa kalendarskom 2019. godinom. Dom penzionera je, kao javni objekat sa velikim brojem korisnika, u ovoj simulaciji pogođen zemljotresom koji ga ostavlja djelimično oštećenog, a nakon prve faze evakuacije, prijavljen je nestanak osoba koje nisu napustile objekat. Prema izjavama očevidaca, napravljen je plan akcije i iz improvizovanog štaba lociranog na licu mjesta, potražni timovi spasilaca se upućuju u pretraživanje dostupnih dijelova objekta. Tokom akcije traganja, s vremenom pronalaze, zbrinjavaju i evakuišu unesrećene u zavisnosti od lokacije i njihovog stanja. Fokus vježbe je bio na koordinaciji i tehnikama traganja u ruševinama, a elementi prve pomoći i transporta su kao neizostavni dio gotovo svih akcija spasavanja, uvježbavane paralelno. Kompletna vježba se sastojala od tri cjeline:

  1. koordinacija rada u slučajevima akcija spasavanja (gdje je pored same akcije spasavanja, prezentovan rad operativnog štaba),
  2. traganje i spasavanje unesrećenih u urbanim uslovima (uvježbavane tehnike traganja ljudskim resursima i uz pomoć potražnog psa)
  3. evakuacija stanovništva i korisnika javnih objekata (određivanje i označavanje zona, trijaža i koordinacija)

Na vježbu su pozvani predstavnici pokrovitelja (UNDP i Grad Banja Luka), Centra za socijalni rad, Civilne zaštite Banja Luka i medija, a u vježbi je direktno učestvovalo 26 članova stanice GSS Banja Luka i 10 kadeta Policijske akademije MUP RS, koji su u ovoj vježbi simulirali nestale i povrijeđene osobe. Važno je istaći da saradnja Akademije MUP RS i GSS Banja Luka uspješno traje već nekoliko godina i da smo veoma zahvalni kadetima koji su pomogli izvođenje ove vježbe. Početak vježbe je zabilježen u 18:00, a kraj u 21:00, što čini ukupno trajanje vježbe od 3 sata. Vježba je u najboljem redu protekla po predviđenom planu i bez poteškoća.