U nedjelju, 19.03.2017., godine je odrzan je prvi cas obuke iz osnova alpinistickih tehnika za clanove klasa PK03 i PK04, stanice GSS Banja Luka. Obuka je sadrzala osnovne elemente kretanja po uzetu i savladavanje visinskih prepreka te rad u urbanim uslovima na visini. Akcenat je stavljen na individualni pristup, spustanje i penjanje koristenjem osnovne alpinisticke opreme. Ova obuka je jedan od preduslova za dalji timski rad i razvoj tehnika spasavanja na uzetu, kao i evakuaciju unesrecenih sa visina i iz dubina. Vjezba je odrzana na istocnim zidinama banjalucke tvrdave Kastel, u periodu od 09:00 do 15:00h po idealnim vremenskim uslovima.