U poslijepodnevnim časovima 28.08. (srijeda), je održan trening u tehnikama koje se koriste prilikom spasavanja na divljim vodama kao i u poplavama, a koje smo izveli zajedno sa stanicom GSS Slavonski Brod. Vježba je održana u kanjon u Vrbasa, oko 7km uzvodno od Banjaluke sa preko 30 učesnika iz obe stanice. Ovaj kratki pregled svih osnovnih tehnika koje se najčešće koriste u spasavanju na vodi i u poplavama se izvodi prema priznatom programu spasavanja “Rescue 3”, a trening je vodio pročelnik HGSS-ove komisije za spašavanje na vodama i poplavama – Rene Tonkli. Tokom tročasovnog rada u Vrbasu, iskoristili smo priliku da obnovimo znanja potrebna za spasavanje utopljenika kao i kretanje u bujičnim tokovima. Pomenuto je samo jedan dio vještina koje se primjenjuju u akcijama spasavanja i odlična je prilika da smo ih uvježbavali sa članovima HGSS-a, koji u ovom polju imaju jako mnogo iskustva (istaknuti u akcijama tokom poplava prethodnih godina, u Hrvatskoj ali i BiH). Okruženje u kome boravimo, nažalost je veoma podložno poplavama i svjedoci smo sve češćih potreba za djelovanjem službi poput naših, te ovakvih obuka i treninga – nikada nije previše…

Kraj radnog dana, nakon kanjona i odličnih uslova za rad, smo proveli u druženju sa gostima kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na posjeti i nadamo nekom ponovnom susretu i zajedničkom radu, ubrzo.