Prva terenska vježba se izvodi u sklopu pristupnog kursa, kao prvi zajednički izlazak u prirodu, a radi provjere stanja kondicije, sposobnosti kretanja u prirodi i timskog rada. Ovogodišnja vježba je planirana za 13 kandidata, koliko se ukupno prijavilo na pristupni kurs 2017 – peti po redu od osnivanja GSS Banja Luka.
Na zakazano zborno mjesto, u 04:55 dolaze svi članovi pratnje i zatiču tri kandidata koji su ispoštovali zadato vrijeme. Do 05:10 dolazi još devet. Grupa od ukupno 16 članova kreće u pravcu Bočca, ka polaznoj tački Agino Selo. Dolaskom na startnu poziciju i nakon desetak minuta potrebnih za prepakivanje, grupa je spremna za polazak u 06:10. Raspoloženje je na prilično visokom nivou i grupa je krenula laganim tempom do ulaska u „Točila“. Ubrzo nakon toga, spontano se formira grupa od pet kandidata koji su bili u stanju da isprate najbrži tempo. Prvi presjek vremena i kondicije napravljen je izlaskom pomenute grupe sa čela kolone na vrh Goli vis. Svi kandidati su ozbiljno shvatili svoju ulogu, ponašali se u skladu sa zahtjevima zadatka. U istom rasporedu su nakon odmora krenuli ka vrhu gdje je i posljedni čovjek izašao u 09:15, dvadesetak minuta nakon prve grupe. Na vrhu slijedi kratak predah i pauza za ručak, a nakon toga ponavljanje predavanja iz prve pomoći, koju su kandidati slušali tokom protekle sedmice. Tokom svoje prve vježbe, kandidati se upoznaju sa osnovama kretanja u planinskom okruženju i vanurbanim terenima, pokazuju znanja usvojena na predavanjima iz prve pomoći i uče o osnovama transporta unesrećenih. Po završetku vježbe, slijedi pakovanje opreme i u 11:00 sve je spremno za silazak. Koristili smo drugu stazu da bi učesnici dobili bolju predstavu o terenu. Silazak do auta je trajao oko 1,5h i pred samu kišu grupa napušta Agino Selo i kreće ka Banja Luci. Vježba je izvedena uspješno i bez poteškoća, po sunčanom vremenu i u ukupnom trajanju blizu 7 sati. Na vježbi je učestvovalo 11 kandidata i 5 članova Gorske službe spasavanja Banja Luka.

Kandidate dijele još predavanja iz osnova orijentacije u prirodi, osnova radio-komunikacija, završna vježba kao i intervju do članstva u Gorskoj službi spasavanja Banja Luka. O detaljima i terminu održavanja završne vježbe, svi polaznici će biti obavješteni u toku ove sedmice.