Dana 01.11.2017. godine članovi Gorske službe spasavanja Banjaluka su u prostorijama Policijske akademije Banja Luka prezentovali budućim policijskim službenicima poslove i zadatke kojima se bavi GSS Banja Luka. U amfitetru PA Banja Luka, pred više od 200 budućih policijski službenika, 3 člana naše stanice su održala prezentaciju stanice, prezentujući poslove i zadatke kojim se bavimo, nakon toga prikazan je i dio opreme koju koristi GSS BL, koju su neki od polaznika PA mogli praktično probati.
Kroz ovu prezentaciju, pored prethodno navedenog, budući policijski službenici su se upoznali sa načinom pristupa u GSS BL, dijelom obuke, trenažnom procesu, od osnovne obuke do specijalističkih obuka, a ista se sastoji od pružanja prve pomoći, kartografije, orijentacije, potraga, korištenja tehničke opreme za spasavanje na stijeni kao i u jami.
Na naše zadovoljstvo budući policijski službenici su pokazali interesovanje kako za način rada tako i poslovie kojima se bavi GSS BL, te izrazili želju da i sami jednog dana postanu članovi naše stanice.  Ovo je još jedan od vidova saradnje GSS BL sa ostalim državnim službama, takođe se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i ukazanom povjerenju od strane PA Banja Luka.