Turistička organizacija grada Banja Luka počinje realizaciju projekta „Banja Luka Hike-Bike“ čiji je cilj obogaćana turistička ponuda i stvoreni uslovi za pješačenje i brdski biciklizam na teritoriji Grada Banja Luka kroz održivo upravljane turističkom destinacijom.

Na teritoriji grada Banja Luka i njenom širem okruženju nema dovoljno uređenih brdskih biciklističkih i pješačkih staza, iako na samo par kilometara od centra grada ima adekvatnih terena za brdski i rekreativni biciklizam i pješačenje. Projektom u 2015. godini će biti obuhvaćeno područje brda Starčevica i Banj brdo (od Ponira do Srpskih Toplica), a biciklističke i pješačke staze će prolaziti pored prirodnih i kulturnih znamenitosti, ugostiteljskh objekata i turističkih atrakcija. Aktivnosti projekta obuhvataju definisanje prioritetnih biciklističkih i pješačkih staza, uređenje i označavanje, mapiranje, štampanje i distribucija promotivnog materijala kao i promocija.
Prva akcija na uređenju pješačke staze od Ponira do Trešnjika će se održati 23. jula 2015. godine (četvrtak) u saradnji sa Oružanim snagama BiH i kompanijom Tamaris. Okupljnje učesnika akcije će biti na lokaciji autobuske stanice i kafe bara KG (raskršće ulica Tuzlanska i Ponirska) u 7.30 časova. Transport učesnika akcije, od autobuske stanice KG do Ponira, će se obavljati uz pomoć transportera Oružanih snaga BiH. Oružane snage će obezbjediti i oko 50 vojnika, ašove, sjekire, grablje i dva trimera. Završetak akcije je predviđen u 19.00 časova na izletištu Trešnjik, gdje je za sve učesnike obezbjeđen vojnički pasulj.

Pozivamo sve zaintersovane građane, udruženja građana i planinarska duštava da se uključe u akciju i da informaciju o broju dobrovoljaca dostave Turističkoj organizaciji grada Banja Luka.

Preuzeto sa sajta www.banjaluka-tourism.com