GSS stanica Banja Luka je u mjesecu maju i aprilu imala niz aktivnosti među kojima su saradnja i unapređenje rada, razvoja i obrazovanja djece. Sam rad i funkcionisanje GSS, koje je isključivo volontersko, podrazumijeva pomoć ugroženom stanovništvu ali takođe i edukaciju, te tako smatramo da je važno edukovati i najmlađe o svrsi postojanja, načinu i metodama koje GSS primjenjuje u svojim aktivnostima.

U saradnji sa PU „Pertlica“, jedinom dvojezičnom vrtiću u RS, organizovano je druženje sa mališanima uzrasta od 3 do 6 godina gdje su članovi naše službe predstavili i demonstrirali aktivnosti kojima se GSS bavi. Djeca su imala priliku da vide mnoštvo opreme koju naša služba koristi u spasilačkim i drugim aktivnostima, no takođe su se okušali i u radu. Uspješno je izvedena prezentacija pomoći povrijeđenoj osobi kao i pružanje prve pomoći. Mališani su naučili i protokol komunikacije koji je jedan od izuzetno važnih faktora tokom recimo potrage, obezbjeđenja ili vježbe GSS-a. Uspješno su savladali i na opšte oduševljenje, pravilno koristili radio veze.

Pohvale PU „Pertlica“ za interesovanje i razumijevanje o tome koliko je funkcija i postojanje Gorske službe spašavanja važno u društvu i okruženju i zahvaljujemo za priliku da se uključimo u obrazovanje najmlađih među kojima su nadamo se, možda i budući članovi GSS.