Naslovnica Obuka “Pomoć kad je najpotrebnija” – edukacije

“Pomoć kad je najpotrebnija” – edukacije

1628

U okviru projekta “Pomoć kad je najpotrebnija” u periodu od 08.02-16.02.2019. godine održane su edukacije osoblja i korisnika centara za njegu starih lica. 

Predavanja za osoblje obradile su dvije teme, ponašanje objekata u zemljotresu i ponašanje ljudi u zemljotresu. Cilj je bio da učesnike predavanja naučimo da prepoznaju tipove građevinskih objekata i na koji način da se ponašaju u svakom od njih. Obje teme su veoma zainteresovale polaznike, posebno dio koji se odnosio na konkretno ponašanje u konkretnim uslovima.

Predavanje za korisnike obrađivalo je samo jednu temu, ponašanje lica treće starosne dobi u zemljotresima. Uproštenim predavanjem prikazan je način na koji trebaju da odreaguju zavisno od njihovih sposobnosti kretanja. Prikazan je protokol za osobe koje ne koriste nikakva pomagala, osobe koje koriste štap kao pomoć pri hodanju, hodalicu kao pomoć pri hodanju, te manuelna i električna kolica.

Pored predavanja i vježbi, prakse jasnog označavanja nosivih građevinskih elemenata, sigurnih zona u objektu, namještaja od punog drveta (npr. svi elementi koji mogu povećati mogućnost za preživljavanje su bojeni u istu boju), postavljanje seizmički otpornog namještaja, definisanje sigurnih zona i zona evakuacije, bile bi veoma korisne.