U subotu 13.05.2017. godine na stijeni u kanjonu rijeke Suturlije odrzano je polaganje iz urbane alpinistike 1 (UA1) za clanove GSS Banjaluka koji su u prethodna dva mjeseca prisustvovali teorijskoj i prakticnoj nastavi iz ove oblasti. Kandidati su demonstrirali usvojeno znanje iz prakticnog dijela koji je obuhvatao izradu sidrista,tehnike spustanja i penjanja po uzetu, izradu sistema sa spustanje i podizanje spasioca i unesrecenog. Takodje se od kantidata trazilo i teorijsko zananje koje je obuhvatalo  brigu o opremi koja se koristi u spasavanju kao i licnoj bezbjednosti prilikom spasavanja unesrecenih. Cilj ove obuke je bio da kandidati savladaju licne tehnike rada sa osnovnom alpinistickom opremom kao i opremom koja se koristi u spasavanju unesrecenih, a s ciljem ostvarivanja uslova za dalji razvoj i usavrsavanje tehnika i rada na uzetu kao i evakuaciji povrijedenih. Polaganje je uspjesno zavrsilo 9 clanova GSS Banjaluka