Naslovnica Podrška Donacija

Donacija

Različiti vidovi donacije kojima pomažete rad Gorske službe spasavanja su: donacija u opremi, donacija u sredstvima za rad ili novčana donacija. Pored ovih navedenih vidova donacije, kontaktirajte nas ukoliko imate i prijedlog za neki drugi vid donacije koji nije spomenut.

Donacija u opremi


Oprema je pored obuke najveća stavka u našim tekućim troškovima, te nam je donacija u opremi izuzetno značajna. Ukoliko se odlučite na ovaj vid pomoći, molimo Vas da prvo pogledate listu potrebne opreme koja nam nedostaje*, opreme koja se mijenja/troši na redovnoj bazi ili opreme koju možemo iskoristiti uz modifikaciju.

Takođe, jedan dio opreme koju konstantno koristimo i trošimo a koja nikada nije višak su uniforme. Ako nam možete pomoći donacijom ove vrste opreme, molimo Vas da pogledate potreban spisak dijelova uniforme spasioca sa propozicijama.

* – ova lista se konstantno ažurira, te Vas molimo da nas kontaktirate ukoliko se odlučite za ovaj vid donacije.

Donacija sredstava za rad


Stalan rad stanice, administracija, obuke, usavršavanja, transport na akcije i vježbe, potrošni materijal itd…, takođe učestvuju u ukupnoj finansijskoj strukturi rada službe. Veoma smo zahvalni svakom pojedincu, organizaciji ili grupi koja se odluči na pomoć i podršku ove vrste. Navodimo samo neka sredstva koja pomažu naš rad:

  • Sanitetski materijal
  • Gorivo za transport
  • Kancelarijski materijal
  • Prezentacijski (štampani) materijal
  • Trening-prostor (sala, bazen, teretana,…)

Novčana donacija


Jednokratne ili redovne donacije na slobodnoj periodičnoj bazi su osnovni izvor našeg finansiranja jer kao dobrovoljna i neprofitna organizacija za pružanje pomoći nemamo stalni izvor finansiranja niti smo dio budžeta neke institucije/organa. Novčane donacije možete uplatiti na jedan od navedenih žiro-računa u bankama: 5620998110343445 (NLB Razvojna banka) ili 5551000008404048 (Nova Banka ad Banja Luka) naslovljene na:

Gorska služba spasavanja Banja Luka
Kralja Petra I Karađorđevića 1
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
 

Naša služba takođe pozdravlja i sve vidove javnog, anonimnog, korporativnog ili individualnog sponzorstva te ako se Vaša organizacija, grupa ili preduzeće odluči na bilo koji vid donacije uz zahtjev za uzvratnom uslugom koja je u našim mogućnostima, obavezno nas kontaktirajte ili pogledajte ovu stranicu.

Unaprijed se zahvaljujemo svima koji se odluče podržati naš rad na bilo koji od navedenih ili nenavedenih načina.