U subotu, 13.12.2014.,održavanjem završne vježbe pristupnog kursa (PK02) za nove članove stanice GSSBL označen završetak elementarne obuke i upoznavanja kandidata sa osnovnim znanjima potrebnim u daljem obučavanju za spasioce.

Kroz tri sedmice teorijskog i praktičnog dijela obuke, kandidati su slušali predavanja iz osnova prve pomoći, kartografije i orjentacije, veza i radio-komunikacije kao i osnova kretanja u prirodi i ponašanja u uslovima nesreća u urbanim i ne-urbanim uslovima. Kroz teorijsku nastavu i vježbe, kandidati su imali priliku da vide, nauče ili obnove znanja koja im mogu biti od koristi u trenucima boravka i kretanja u prirodi, bilo da je to vezano vezano za aktivnosti GSS-a ili ne.

Završna vježba je održana u subotu, 13.12. sa početkom u 06:00 u Banjaluci a završena oko 14:00h, po pristizanju posljednjeg tima na cilj – planinarski dom “Ardoline”, u vlasništvu PD “Čičak”, i polaganjem pismenog ispita.

PD “Čičak” nam je ponovo ustupio svoj planinarski dom za održavanje završne vježbe i toplo im se zahvaljujemo na ukazanoj podršci.

Na vježbi je učestvovalo ukupno 12 kandidata, instruktori SSMF-a i članovi GSSBL koji su raspoređeni u stazi i na cilju.
Nakon dobijanja zadataka na mjestima okupljanja, kandidati prethodno raspoređeni u 3 tima su krenuli u rješavanje istih. Timovi su okupljeni na različitim lokacijama u gradu između 05:30 i 06:00 gdje im je dodijeljen zadatak, potreban materijal i pratioci.

Ubrzo nakon okupljanja i određivanja lokacije prve kontrolne tačke grupe kreću na svoje staze. Tokom rješavanja sličnih zadataka, kandidati su trebali pokazati da su usvojili znanja iz kartografije i orjentacije koja su im prenesena tokom teorijskog dijela obuke. Svaki tim je do cilja stigao pronalazeći zadate kontrolne međutačke, koristeći se topografskom kartom i busolom.

Kroz vrijeme potrebno da se pronađe cilj, timovi su imali i zadatak da uspostave minimalno dva uspješna javljanja zamišljenoj “bazi” pomoću dodijeljenih radio-stanica. Timovima nije rečena lokacija stanice, te su u rješenju ovog zadatka praktično pokazali usvojeno znanje sa časova radio-veza i komunikacije.

Po dolasku na cilj, svaki tim je demonstrirao znanje iz osnova prve pomoći rješavajući zadatke u simulaciji stvarne nesreće za čije ostvarenje se pobrinuo tim prve pomoći Medicinskog fakulteta Banja Luka. U ovoj vježbi, svi kandidati su ocjenjivani od strane tima SSMF-a.

Po okončanju praktičnog dijela vježbe, svaki kandidat je polagao pismeni test sa kombinacijom pitanja iz svih oblasti koje je slušao na predavanjima.

Vježba je uspješno završena u 14:00h, nakon što je i posljednji tim stigao na cilj, riješio poligon prve pomoći i pismeni test.

Nakon konsultacija sa pratiocima timova i pregledanja testova, a uz večeru koju su spremili dežurni u bazi, svim kandidatima su uručene diplome o završenom pristupnom kursu i simboličan poklon dobrodošlice za sve nove članove baze.

Ostatak večeri je protekao u druženju i zabavi, ali i odmoru od cjelodnevnog hodanja.

13. decembra 2014., Gorska služba spasavanja Banja Luka je postala bogatija za 12 novih članova.