U subotu, 27.09.2014.,održavanjem završne vježbe PK01 za nove članove stanice GSSBL označen završetak elementarne obuke i upoznavanja kandidata sa osnovnim znanjima potrebnim u daljem obučavanju za spasioce.

Uvod_50
Uvodno predavanje
Veza22
Osnove radio veza i komunikacije
Kartografija_106
Orjentacija i kartografija
Prvapomoc12
Osnove prve pomoći, u saradnji sa “First Aid Team” Medicinski fakultet Banja Luka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroz dvije sedmice teorijskog i praktičnog dijela obuke, kandidati su prolazili kroz predavanja iz osnova prve pomoći, kartografije i orjentacije, veza i radio-komunikacije kao i osnova kretanja u prirodi i ponašanja u uslovima nesreća u urbanim i ne-urbanim uslovima. Kroz časove teorijske nastave i vježbi, kandidati su imali priliku da vide, nauče ili obnove znanja koja im mogu biti od koristi u trenucima boravka i kretanja u prirodi, bilo da je to vezano vezano za aktivnosti GSS-a ili ne.

Završna vježba je održana u subotu, 27.09. sa početkom u 06:00 u Banjaluci. Vježba je završena oko 17:30h, po pristizanju posljednjeg tima na cilj (planinarski dom PD “Čičak” na lokaciji “Ardoline”), i polaganjem pismenog ispita. PD “Čičak” je velikodušno ustupio objekat za ovaj događaj i toplo im se zahvaljujemo na ukazanoj podršci.

Na vježbi je učestvovao 21 kandidat, tim SSMF-a i članovi GSSBL raspoređeni u stazi i na cilju.
Nakon dobijanja svojih zadataka na mjestima okupljanja, kandidati koji su prethodno raspoređeni u 4 tima su krenuli u rješavanje istih. Timovi su okupljeni na 4 različite lokacije u gradu, između 06:00 i 06:30 gdje im je dodijeljena zajednička oprema i jedan pratilac iz stanice.

Ubrzo nakon okupljanja, timovi su odredili lokaciju prve kontrolne tačke i krenuli na svoje staze. Tokom rješavanja sličnih zadataka, kandidati su trebali pokazati da su usvojili znanja iz kartografije i orjentacije koja su im prenesena tokom teorijskog dijela obuke. Svaki tim je do cilja stigao pronalazeći zadate kontrolne među-tačke, koristeći se kartom i busolom.

Kroz vrijeme potrebno da se pronađe cilj, timovi su imali i zadatak da uspostave minimalno dva uspješna javljanja zamišljenoj “bazi” pomoću dodijeljene radio-stanice. Timovima nije rečena lokacija stanice, te su u rješenju ovog zadatka praktično pokazali usvojeno znanje sa časova radio-veza i komunikacije.

Po dolasku na cilj, svaki tim je pokazao znanje iz osnova prve pomoći rješavajući zadatke u simulaciji stvarne nesreće za čije ostvarenje se pobrinuo tim prve pomoći Medicinskog fakulteta Banja Luka. U ovoj vježbi, svi kandidati su ocjenjivani od strane tima SSMF-a.

Po okončanju praktičnog dijela vježbe, svaki kandidat je polagao pismeni test sa kombinacijom pitanja iz svih oblasti koje je slušao na predavanjima.

Vježba je uspješno završena u 17:45h, nakon što je i posljednji tim stigao na cilj, riješio poligon prve pomoći i pismeni test.

Nakon konsultacija sa pratiocima timova i pregledanja testova, a uz večeru koju su spremili dežurni članovi na cilju, svim kandidatima su uručene diplome o završenom pristupnom kursu i simboličan poklon dobrodošlice za sve nove članove baze.

Ostatak večeri je protekao u druženju i zabavi, ali i odmoru od cjelodnevnog hodanja.

27. septembra 2014., Gorska služba spasavanja Banja Luka je postala bogatija za 21-og novog člana.


 Fotografije sa vježbe pogledajte u galeriji