U subotu, 22.08.2015., izvođenjem završne vježbe pristupnog kursa, označen je kraj dvosedmične informativne obuke i upoznavanja kandidata sa osnovnim znanjima potrebnim u daljem obučavanju za spasioce.

Kroz ove dvije sedmice teorijskog i praktičnog dijela obuke, kandidati su prošli kroz predavanja iz osnova prve pomoći, kartografije i orjentacije, veza i radio-komunikacije kao i osnova kretanja u prirodi i ponašanja u uslovima nesreća u urbanim i ne-urbanim uslovima. Kroz časove teorijske nastave i vježbi, kandidati su imali priliku da vide, nauče ili obnove znanja koja im mogu biti od koristi u trenucima boravka i kretanja u prirodi, bilo da je to vezano vezano za aktivnosti GSS-a ili ne.

Završna vježba je održana na potezu Banja Luka – Čelinac, u brdima južno od ova dva grada, sa početkom u 06:00 u Banjaluci. Vježba je završena oko 17:00h, po pristizanju posljednjeg tima na cilj (planinarski dom PD “Čičak” na lokaciji “Ardoline”), i polaganjem pismenog ispita. Na vježbi je učestvovalo 10 kandidata i članovi GSSBL raspoređeni u stazi i na cilju.
Nakon dobijanja svojih zadataka na mjestima okupljanja, kandidati koji su prethodno raspoređeni u 3 tima su krenuli u rješavanje istih. Timovi su u 06:00h okupljeni na 3 različite lokacije u gradu,  gdje im je dodijeljena zajednička oprema i pratioci iz stanice.

Ubrzo nakon okupljanja, timovi su odredili lokaciju prve kontrolne tačke i krenuli na svoje staze. Tokom rješavanja sličnih zadataka, kandidati su trebali pokazati da su usvojili znanja iz kartografije i orjentacije koja su im prenesena tokom teorijskog dijela obuke. Svaki tim je do cilja stigao pronalazeći zadate kontrolne međutačke, koristeći se topografskom kartom i busolom.

Kroz vrijeme potrebno da se pronađe cilj, timovi su imali i zadatak da uspostave radio-vezu sa bazom, te su u rješenju ovog zadatka praktično pokazali usvojeno znanje sa časova radio-veza i komunikacije.

Po dolasku na cilj, svaki tim je pokazao znanje iz osnova prve pomoći rješavajući zadatke u simulaciji stvarne nesreće, a nakon praktičnog dijela vježbe, svaki kandidat je polagao pismeni test sa kombinacijom pitanja iz svih oblasti koje je slušao na predavanjima. Vježba je uspješno završena oko 17 časova, nakon što je i posljednji tim stigao na cilj, riješio poligon prve pomoći i pismeni test. Nakon rješavanja poligona i pismenih testova, uslijedila je večera koju su spremili dežurni članovi na cilju. Ostatak večeri je protekao u druženju i zabavi, ali i odmoru od cjelodnevnog hodanja.