Gorska sluzba spasavanja Banja Luka je u maju 2017. provela pristupni kurs za nove clanove stanice, koji je 5. po redu od osnivanja. Nakon dvije sedmice predavanja i prakticnog dijela obuke kandidati su prolazili kroz predavanja iz osnova prve pomoci, kartografije i orjentacije, veza i radio-komunikacije kao i osnova kretanja u prirodi.

Zavrsna vjezba je odrzana 27.05. u okolini Banjaluke i na njoj je ucesce uzelo ukupno 28 ljudi (13 kandidata, 12 clanova stanice u pratnji i bazi, te 3 volontera Crvenog krsta Banja Luka).

Vjezba je bila cjelodnevna, sa pocetkom u 05:30h i zavrsetkom oko 18:00h.

Tok vjezbe:
Nakon okupljanja na razlicitim lokacijama u gradu, 3 tima je odredilo lokacije svojih kontrolnih tacaka nakon cega su krenuli odabranim putem prema cilju. Tokom vjezbe, kandidati su trebali pokazati da su usvojili znanja iz kartografije i orjentacije koja su im prenesena tokom teorijskog dijela obuke. Svaki tim je do cilja stigao pronalazeci zadate kontrolne medutacke, koristeci se kartom i busolom, te rjesavajuci dodatne zadatke dobijene usput. Tokom vjezbe, timovi su dobili zadatak da uspostave minimalno dva uspjesna javljanja bazi uz pomoc radio uredaja, te su u rjesenju ovog zadatka prakticno pokazali usvojeno znanje sa casova radio-veza i komunikacije. Po dolasku na cilj, svaki tim je pokazao znanje iz osnova prve pomoci rjesavajuci zadatke u simulaciji stvarne nesrece na postavljenom poligonu, a po okoncanju prakticnog dijela vjezbe, svaki kandidat je polagao pismeni test sa kombinacijom pitanja iz svih oblasti koje je slusao na predavanjima.

Krajnji cilj i lokacija staba je bila na izletistu Tresnjik. Ovogodisnja zavrsna vjezba je imala naglasak na pruzanju prve pomoci, a u vjezbi su ucestvovali volonteri Crvenog krsta Banja Luka kao markiranti. Vjezba je takode koristena i za uvjezbavanje rada baze, te je u istoj uspostavljen stab operacija, radio-komunikacioni centar, sanitet i kuhinja. Nakon uspjesno zavrsene vjezbe, kandidatima ostaje zavrsni intervju nakon kojeg pocinju s osnovnom obukom.

Ovom prilikom se zahvaljujemo volonterima crvenog krsta Banja Luka, koji su svojim vjestinama doprinjeli simulaciji realnih uslove za pruzanje prve pomoci.