U utorak, 13.12.2016. na lokaciji Strazbenica (Banja Luka – Trn – Laktasi), odrzana je pokazna vjezba na temu spasavanja u zimskim uslovima. Vjezbu je izvela brigada VS i PVO Operativne komande oruzanih snaga MOBiH u sastavu 1. i 2. helikopterskog skvadrona, a uz aktivno ucesce drugih vojnih i civilnih organizacionih dijelova. Tokom vjezbe, izvedena je demonstracija saradnje civilnih i vojnih struktura u slucaju akcije spasavanja. Prema zamisljenom scenariju, nakon dojave o gubljenju i mogucim povredama nekoliko planinara u noci pod maglom, prvi odgovor koji su pruzile civilne strukture – prvenstveno planinarska drustva nije urodio plodom te je u pomoc pozvano jos ljudstva. Na teren izlaze jedinice specijalizovane namjene RUCZ i Gorska sluzba spasavanja Banja Luka. Na poziv u pomoc OS BiH, odgovara 1. helikopterski skvadron sa aerodroma “Mahovljani” koji pruza podrsku iz vazduha u izvidanju, te transportu i evakuaciji unesrecenih. Tokom vjezbe, izveden je transport ljudstva za pretragu terena te medicinskog osoblja GSS Banja Luka i 6. pjesadijske brigade OS. Takode, u vjezbi je ucesce uzeo i STS tim brigade VS. Tokom vjezbe, prikazana je i mogucnost trasnsporta unesrecenih helikopterom uz preuzimanje iz lebdenja ali i sa zemlje. Prema rijecima komandanta br VS i PVO, brigadira Dragana Nakica, ova vjezba je imala za cilj provjeru operativnih sposobnosti Brigade VS i PVO u pruzanju vazduhoplovne podrske civilnim vlastima prilikom reagovanja na vanredne situacije u zimskim uslovima, sto je na kraju uspjesno provedeno. Po zavrsetku vjezbe odrzana je kratka analiza, na kojoj je prezentovano ucesce vazduhoplovnih jedinica OS BiH u zajednickim aktivnostima obuke sa civilnim subjektima kao i realizovanim vazduhoplovnim operacijama pomoci civilnim vlastima tokom 2016. godine.
Vjezba spasavanja u zimskim uslovima “Zima 2016” je na izuzetno lijep nacin krunisala mnogobrojne aktivnosti GSS Banja Luka koje su izvedene tokom 2016. godine i sto je najbitnije, otvorila vrata za dalju saradnju nase organizacije sa oruzanim snagama, a prije svega sa br VS i PVO i 1. helikopterskim skvadronom. Ovom prilikom se zelimo zahvaliti svim ucesnicima vjezbe, a najvise domacinima i komandi brigade.