Tokom mjeseca marta, nastavljena je obuka iz urbane alpinistike, koja se odvija u zatvorenom prostoru (vatrogasni toranj doma u Dervišima) i na otvorenom prostoru (sportsko penjališe na Suturliji), tokom koje kandidati uvježbavaju tehnike kretanja po užetu u radnim uslovima, izradu vještačkih i prirodnih sidrišta te razvoj sistema za podizanje i spuštanje unesrećenih lica.
Kroz ove vježbe, svaki kandidat savladava lične tehnike rada sa osnovnom alpinističkom opremom kao i opremom namjenjenoj spasavanju i radu na visinama.

U galeriji se nalaze neki od zabilježenih momenata sa termina ove obuke održane 01.03. i 03.03. u tornju vatrogasnog doma, te 20.03. na penjalištu Suturlija.