Prethodne subote, 13.01.2018. je održana stanična vježba spasavanja sa fokusom na transport unesrećenog, koji je izvršen nosilima UT2000. Vježba sa elementima pripreme, pakovanja i transporta pomoću nosila sa točkom je izvedena na lokalitetu Lokvari u blizini Stričića na Manjači, po scenariju evakuacije starijeg lica koje zbog zdravstvenih problema mora biti transportovano na dijalizu u klinički centar u Banjaluci. Po scenariju, zbog loših vremenskih uslova a posebno velike magle, vozila Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka nisu u mogućnosti da dođu do bolesnika te jedna ekipa GSS Banja Luka pomaže u njegovom transportu do prvog pristupačnog puta i ambulantnih kola. Vježba je počela u subotu ujutru, u 03:00, polaskom iz Banja Luke, odakle smo vozilima došli do osnovne škole “Petar Kočić” u Stričićima. Od škole nastavljamo dalje prema dojavljenoj lokaciji bolesnika pješice, noseći samo opremu neophodnu za zbrinjavanje i transport unesrećenog. Do dojavljene lokacije ima 15km, koje po izuzetno gustoj magli, uz pomoć GPS navigacije prelazimo za 3,5h tako da smo na cilju nešto prije 08:00h. Nakon ponavljanja procedura pakovanja unesrećenog za transport, spremamo bolesnika na nosila i krećemo natrag. Rutom koja iznosi 14,8km stižemo do škole u Stričićima, mjesto gdje smo ostavili vozila, oko 13:30h što čini ukupno 4,5h transporta nosilima, čime i zvanično završavaju planirane aktivnosti vježbe. U ovoj vježbi je učestvovalo 12 članova stanice Gorske službe spasavanja Banja Luka, a ukupno vrijeme trajanja vježbe je 11 sati, pređeni put pješke iznosi 29,8km i savladan je po hladnom, oblačnom vremenu i gustoj magli.