U Banjaluci je potpisan sporazum o međusobnoj saradnji između Gorske službe spasavanja Banja Luka i Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci.
Sporazum sa fakultetom bezbjednosnih nauka je posljedica prethodne saradnje na polju obuke studenata ove ustanove, od strane naše stanice. U proteklom periodu GSS Banja Luka je učestvovala na obukama studenata iz oblasti potraga za nestalim licima, digitalne kartografije i orijentacije. Sporazumne strane su saglasne da zajedno sarađuju u:

  • izvođenju pojedinih oblika nastave, kao i aktivnosti vezanih za obavljanje obuke iz djelokruga Gorske službe spasavanja Banja Luka, u promotivne svrhe,
  • razmjeni stečenih iskustava u određenim vidovima obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja,
  • pružanju tehničke podrške u skladu sa mogućnostima i potrebama.

Pored navedenog, GSS Banja Luka sarađuje i sa policijskom akademijom na polju edukacije mladih policijskih službenika u oblastima iz djelokruga gorske službe spasavanja.