Dana 16.11.2017. u poslijepodnevnim časovima na službeni telefon Gorske službe spasavanja Banja Luka je prijavljen nestanak muške osobe, starosti 84 godine u blizini Gradiške.
Član tima za upravljanje potragama iz Gradiške je ubrzo nakon poziva obavio intervju sa unukom nestalog, koji je i prijavio nestanak, te prikupio podatke potrebne za analizu.
Nakon što je tim za upravljanje potragama procijenio da je hitnost potrage niska, stanica GSSBL je stavljena u stanje pripravnosti, a članovi su obavješteni o predstojećoj potrazi u Gradišci.
Kontaktirane su službe Policije i Civilne zaštite i uspostavljena veza za koordinaciju potrage. Svi nadležni su obavješteni da će se GSS Banja Luka uključiti u potragu u subotu u 07:00, a najavljeno je priključivanje Policije, Civilne zaštite i volontera oko 10:00 časova.

U subotu u 6:30 su obavljene pripreme i planiranje potrage kako bi tragači odmah po dolasku mogli krenuti na teren. Nakon kratkog brifinga u 7:30h, svi tragači GSS Banja Luka su dobili detaljna uputstva o terenu i opisu nestale osobe. Nakon određivanja zona za potragu, formiran je štab akcije u prostorijama industrije „Bor“ u naselju Greda i članovi su podijeljeni u timove koji kreću u potragu prema planu akcije. U 10:10 časova se u štab javljaju predstavnici Civilne zaštite sa volonterima i u dogovoru sa vođom potrage pokrivaju dio terena.
U 11:10 časova u reonu potrage tima 1, prijavljeno je bazi da postoji indicija da je pronađen trag koji bi ukazao na nestalo lice. Odmah je obavještena patrola policijske stanice Gradiška koja se nalazila u blizini. Članovi tima na terenu su obavjestili bazu da pronađeno tijelo odgovara opisu nestale osobe. Nakon izlaska policije na mjesto pronalaska, GSS je povukao timove u bazu. Dalje postupanje je prepušteno policijskim službenicima. Nakon što je potvrđeno da pronađeno tijelo Fuada Mujadžića, potraga je završena u 11:25 časova nakon čega je izvršen debrifing. Bez prethodno izvršenih priprema na prikupljanju podataka i analizi, te pravljenju plana, sama akcija potrage na terenu je trajala nepuna 4 sata, i u njoj je je učestvovalo 20 članova GSS Banja Luka.

Izvještaj: Dejan Golić, vođa potrage