Kao poslijedica ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini ostalo je, po procjenama, oko 1.000.000 mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava raspoređenih na površinu od oko 4.500 km2, što predstavlja više od 6% površine cijele Bosne i Hercegovine. Danas u 129 opština/gradova ostalo je 1.061,32 km2 “zagađenog” područja. Na ovaj način su direktno ugroženi životi 15% stanovništva Bosne i Hercegovine.

Prepoznavši ovaj problem, Gorska služba spasavanja Banja Luka, je uz saradnju sa sektorom za deminiranje Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske i Ministarstvom prosjvete i kulture Republike Srpske, a uz podršku Kabineta Predsjednika Republike Srpske, pokrenula projekat edukacije o ponašanju sa neeksplodiranim ubojitim sredstvima. Edukacija je obuhvatila teorijska i praktična znanja koja su omogućila polaznicima da na vrijeme prepoznaju mine, neeksplodirana ubojita sredstva kao i potencijalne lokacije koje bi mogle da ih posredno ili neposredno ugroze. Pored toga, polaznici edukacije su obučeni i osnovnim tehnikama prve pomoći koje im omogućavaju siguran način na koji mogu da pruže pomoć i time spasu život sebi ili nekom drugom.

Projekat je obuhvatio šest osnovnih škola u 3 najugroženije opštine/grada Republike Srpske, Doboj, Teslić i Šamac. Na ovaj način obučeno je oko 800 osnovaca uzrasta od 6 od 9 razreda i njihovih nastavnika. Pored obučenih učenika i nastavnika, projekat je iznjedrio i priručnik po kome će nastavnici moći nastaviti sa obukom razrednih odjeljenja za koja su zaduženi.

Gorska služba spasavanja Banja Luka sa ponosom može naglasiti da je projekat prošao izuzetno uspješno, sa odličnim odazivom polaznika i njihovom ocjenom teme i predavanja. Nadamo se i daćemo sve od sebe da nastavimo sa ovom aktivnosti u narednom periodu i pružimo znanja za koja se nadamo da ih ni jedan od polaznika edukacije neće morati upotrijebiti.

Hvala Republičkoj upravi Civilne zaštite na pruženoj podršci i partnerstvu, a nadležnom Ministarstvu i Kabinetu Predsjednika na prepoznatoj važnosti i podršci pri realizaciji ovog projekta.