Gorska služba spasavanja Banja Luka vrši prijem novih članova kroz pristupni kurs koji će biti organizovan u septembru tekuće, 2019. godine.

Uslovi za prijem kandidata u GSS Banja Luka su:

– Da je starosne dobi između 20 i 35 godina.

(U slučaju da je kandidat stariji od navedenih godina, treba da u prijavi naglasi da li posjeduje vještine ili znanja koje su od važnosti za GSS, te će komisija za ocjenjivanje kandidata razmatrati prijem na kurs)

– Da dostavi potvrdu o ljekarskom pregledu koje izdaje Zavod za medicinu rada i sporta RS

(Termini za obavljanje ljekarskog pregleda biće naknadno definisani. Pregled se plaća u Zavodu, a kandidati učestvuju sa 1/3 od ukupne cijene pregleda što iznosi 40,00KM; ljekarski pregled je obavezan za osobe starije od 25 godina. Detaljnije informacije u vezi ljekarskog će biti prezentovane na uvodnom času),

Pristupni kurs koji traje dvije uzastopne sedmice, održaće se po rasporedu:

– 17.09. – Uvodni čas, prezentacija Službe i upoznavanje sa kandidatima (od 19:00 do 21:00h) – Vatrogasni dom,
– 19.09. – Teorijska nastava (od 19:00 do 21:30h) – Vatrogasni dom,
– 21.09. – Terenska vježba (od 05:00 do 18:00h)
– 24.09. – Teorijska nastava (od 19:00 do 21:30h) – Vatrogasni dom,
– 26.09. – Teorijska nastava (od 19:00 do 21:30h) – Vatrogasni dom,
– 28.09. – Završna vježba i polaganje (od 05:00 do 18:00h)
– 28.09. – Intervju sa kandidatima koji prođu završnu vjezbu i polaganje (od 18:00h)
– 30.09. – Objavljivanje rang-liste i proglašenje kandidata koji će biti primljeni.

Lokacija održavanja nastave:
– vatrogasni dom u Dervišima/Lazarevu (između prijedorske petlje i FIS-a u Banjaluci)

Prisustvo na sva četiri predavanja i obje terenske vježbe je obavezno. Kandidati koji ne ispune ovaj kriterijum se ne razmatraju za prijem u GSS. Cijena kursa iznosi 30,00 KM i plaća se najkasnije do drugog termina nastave (19.09.) Ova cijena sadrži troškove organizacije, prevoza kandidata na terenske vježbe, hrane, radnog materijala tokom obuka + majica koju kandidat dobija po završetku.

Svoje prijave, kao i eventualna dodatna pitanja ili nejasnoće po pitanju kursa, pošaljite na adresu: sekretar@gssbl.org (nepotpune prijave neće biti razmatrane). Rok za dostavljanje prijava je do 15.09. Prijava treba da sardži:
A) Ime i prezime, godina rođenja, fotografija, kontakt telefon
B) Kratka biografija sa osvrtom na prethodno iskustvo u sportovima ili aktivnostima za koje smatrate da su od važnosti za GSS