Članovi Gorske službe spasavanja Banja Luka 20.02.2019. su održali prezentaciju službe i kratko predavanje o dosadašnjem radu, pripadnicima XX klase kadeta, policijske akademije. Prezentacija je održana u amfiteatru Uprave za policijsku obuku. Kadetima su prezentovani rad naše Službe od osnivanja do danas, kao i misija, vizija, cilj i zadaci Gorske službe spasavanja Banja Luka. Takođe, prezentovan je i dio opreme koji se koristi u spasilačkim akcijama i način odabira novih pripadnika, te proces obuke za spasioce.
Kadeti su pokazali izuzetno interesovanje za oblasti potrage i spasavanja, kao i za sam rad Službe. Prezentacija je još jednom potvrdila dobru saradnju Gorske službe spasavanja Banja Luka, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova RS.