Dana 24.04.2017. godine u prostorijama Vatrogasnog doma Derviši održana je prezentacija pristupnog kursa za zainteresovane kandidate za PK05. Za pristupni kurs, koji će početi u maju 2017. godine prijavilo se ukupno 22 kandidata, od kojih je 17 prisustvovalo prezentaciji.

Prezentacija pristupnog kursa je obuhvatila sljedeće:

– predstavljanje stanice GSSBL (zadaci službe, status organizacije, saradnja, misija, vizija, vrijednosti i principi djelovanja) i

– predstavljanje plana rada u toku pristupnog kursa.

Kandidatima je detaljno predstavljen raspored aktivnosti koje su dužni obaviti prije početka nastave, a da bi mogli pristupiti kursu. Navedeno obuhvata obavljanje ljekarskog pregleda, test fizičke spreme i uplatu troškova kursa.

Pristupni kurs podrazumijeva predavanja iz oblasti prve pomoći, kartografije i orjentacije,  veza i radio-komunikacije, osnova kretanja u prirodi i ponašanja u uslovima nesreće, upoznavanje kandidata sa moralnom i pravnom odgovornošću u spasavanju, te praktičnu nastavu u vidu terenskih vježbi. Nastava će se održati u sljedećim terminima:

– 16.05. (utorak) – Ponašanje na mjestu nesreće/incidenta, Zakonske obaveze, Osnove prve pomoći

– 18.05. (četvrtak) – Osnove prve pomoći

– 20.05. (subota) – Terenska vježba

– 23.05. (utorak) – Osnove radio-komunikacija

– 25.05. (četvrtak) – Osnove kartografije i orjentacije

– 27.05. (subota) – Završna vježba i polaganje

Sa kandidatima koji ispune uslove i uspješno polože završnu vježbu će se obaviti intervju, nakon čega će se formirati konačna rang-lista, a 15 najuspješnijih kandidata će nastaviti obuku kroz osnovni kurs za spasioca u opštim planinskim uslovima.