Banja Luka 12.12.2018. godine – U cilju unapređenja brige o licima treće dobi, a u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu „ReLOaD“ i uz sufinansiranje Grada Banja Luka, počela implementacija projekta Gorske službe spasavanja Banja Luka „Pomoć kada je najpotrebnija“.

– Gorska služba spasavanja Banja Luka  započela je sa aktivnostima u okviru projekta „Pomoć kada je najpotrebnija“. Projekat se provodi u okviru „ReLOaD“  programa, koji finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). U prvoj fazi projekta, će se pristupiti potpisivanju sporazuma o saradnji sa ukupno pet institucija na području grada Banja Luka, u kojima su na stalnoj ili dnevnoj osnovi smještena lica treće dobi, kao i lica sa invaliditetom.

U okviru projekta, koji će trajati šest mjeseci, planirana je edukacija zaposlenih u ustanovama za brigu o starijim licima o postupanju u vanrednim situacijama, te zajedno sa njima edukacija korisnika ustanova za stalni i dnevni smještaj starijih lica.

U prilogu je i kompletno saopštenje za javnost.