Prvim treningom u utorak, 14.06. u tornju VD Derviši, otpočeo je fizički dio priprema za združenu vježbu “Sadejstvo2016” koja će biti održana u Banjaluci krajem juna. Ova vježba ima za cilj uvježbavanje koordinacije i saradnje između službi i organizacija koje se bave spasavanjem, te na vježbi učestvuju CZ Banja Luka sa specijalizovanom jedinicom za spasavanje na vodi i iz vode, jedinicom za spasavanje iz ruševina, Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica Banja Luka, MUP RS sa Specijalnom jedinicom, 1. bataljon OSBiH – 6. pješadijska brigada, služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka kao i Gradski štab za vanredne situacije. Vježba će biti održana na području gradske tvrđave Kastel, i pripadajućeg dijela rijeke Vrbas koji protiče ispod zidina, a simulira vanredno stanje izazvano poplavom kao posljedicom dugotrajnih padavina.

Tim GSS Banja Luka koji čini specijalizovanu jedinicu za spasavanje iz ruševina CZ Banja Luka će imati zadatak vertikalnog transporta unesrećenih sa mjesta iskrcavanja na obali rijeke do najviše terase na tvrđavi, odakle slijedi dalja evakuacija i medicinsko zbrinjavanje. U ovakvim i sličnim situacijama, koriste se tehnike vertikalnog transporta unesrećenog u spasilačkim nosilima, zajedno sa medicinskom pratnjom te pripadajuća oprema. Toranj vatrogasnog doma u Dervišima je pogodan poligon za izvođenje vježbi i treninga za ovu vrstu evakuacije i u njemu se uvježbava tim koji će učestvovati u vježbi “Sadejstvo2016”.