Naslovnica Ostalo POČELA VJEŽBA ZA SPASAVANJE IZ RUŠEVINA

POČELA VJEŽBA ZA SPASAVANJE IZ RUŠEVINA

294

Laka jedinica USAR tima grada Banjaluka

Proteklog vikenda počela je obuka spasavanja iz ruševina, nastalih raznim načinima, koju je u okviru specijalističkih obuka organizovala Gorska služba spasavanja Republike Srpske, stanica Banjaluka! Kao i druga područja BiH, Banjaluka spada u seizmički aktivno područje te je ova obuka od IZUZETNOG značaja za bezbjednost svih građana Banjaluke i šireg područja.

Prvi dio obuke je trajao tri dana i sproveden je kroz teorijski i praktični dio u kojem su kao i uvijek uključeni segmenti prve pomoći i transporta povrijeđenih.

Prvi dan je prošao kroz trosatni teorijski pristup gdje su se članovi upoznali sa samim procesom dešavanja prilikom rušenja objakata ali i sa time: Šta očekivati kada dođe do rušenja? Važan dio ove obuke je i kako preživjeti rušenje i spasiti se iz istog a potom i kako svako od nas kao pojedinac može da uradi nešto za svoje najbliže kada se nešto ovako desi. U kritičnim trenucima najprije moramo biti sposobni pobrinuti se za sebe da bismo mogli pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Kroz teoriju su članovi prošli i kroz principe i pristupe traganju za ljudima u zgradama i ruševinama, kako ih osloboditi ili otkopati i kako koristiti ono što nas okružuje u ovom procesu.

Drugi dan obuke je teorijski dio prenesen na teren. Vježa je održana na lokaciji nekadašnjeg industrijskog giganta Incela gdje nas je dočekalo izuzetno realistično okruženje i uslovi. Vježba je sprovedena kroz oštećene,  djelimično i potpuno srušene zgrade. Nakon podjele u timove, svaki tim je dobio različitu lokaciju, koju je trebalo skicirati, odnosno zabilježiti stepen oštećenja, te pronaći sve slabe tačke, kao i bezbjedne ulaze u građevinu, a nakon toga medjusobnim zamjenama lokacija, uz upute jedni drugima o zabilježenim detaljima timovi su imali zadatak ući u ogromne prostore u kojima su pronalazili lokatore, koji su periodično emitovali zvukove koje proizvode zatrpani u ruševinama. Među svim zadacima prvog dijela  dana našli su se i obavezno pružanje prve pomoći,  izvlačenje zarobljenih u ruševinama u žutu zonu, a nešto kasnije i pronalazak zatrpanih, proces otkopavanja gdje su vježbani i dizanje teških betonskih i drugih blokada uz pomoć materijala i predmeta iz okruženja te postavljanje predmeta koji su držali veliki teret dok se unesrećeni ne evakuiše!

Poslijepodnevni dio vježbe je obuhvatao spuštanje lakše povrijedjenih sa različitih visina pomoću vatrogasnih, rasklopivih merdevina, a potom se u noćnim uslovima na gornjim spratovima trebalo locirati troje povrijeđenih, ukazati im prvu pomoć, te ih evakuisati sa visine. Od troje pronađenih dvoje su bili lakše povrijeđeni a treće lice, sa povredama kičmenog stuba je evakuisano na spinalnoj dasci, kroz uske otvore na prizemlje, te uspješno spaseno u zelenu, sigurnu zonu!

Treći dan obuke na lokaciji ruševina počeo je vježbom sa VIBROFONOM I VIBRASKOPOM, specijalizovanim, elektronskim uređajima koji služe za potragu i lociranje zakopanih u ruševinama. Nakon obuke o korištenju, odrađena je scenarijska vježba koja se satojala od potrage, pronalaska i otkopavanja zatrpanog čovjeka.

Ovaj dan obuke je završen treningom sa našim najvrjednijim članom, potražnim psom, Torom koja je uspješno locirala nekoliko fiktivno zatrpanih u ruševinama.

U obuci je aktivno učestvovalo 17 članova GSS Banjaluka koji sada čine laku jedinicu USAR tima grada Banjaluke.