Pet pripadnika GSS Banja Luka je učestvovalo u obuci osnovnog kursa za deminiranje, koja je održana u periodu od 25.02. – 11.03. u organizaciji RUCZ RS i BH MAC-a. Mjesto održavanja je vatrogasni dom PTVJ Banja Luka u Dervišima. Na kursu je učestvovalo ukupno 17 polaznika, koji su tokom tri sedmice cjelodnevnih predavanja slušali teorijski dio i prolazili praktični dio programa za osposobljavanje deminera u vatrogasnom domu i poligonima oko njega, a prema planu BH MAC, koji je ujedno vršio i inspekcijski nadzor tokom održavanja kursa. Tokom praktične i teorijske nastave, predavači i demineri RUCZ su kandidatima prenosili znanja neophodna za ovo izuzetno rizično i odgovorno zanimanje. Na žalost, u našoj zemlji koja je još uvijek zagađena minama, postoji velika opasnost od ovih ubica, posebno na terenima kojima se kreću planinari, izletnici, lovci, šumari ili drugi ljubitelji prirode. Svi ti tereni su potencijalno radno područje naših akcija traganja i spasavanja, a znanja dobijena ovakvim obukama povećavaju i našu sopstvenu sigurnost. Ovom prilikom želimo se zahvaliti instruktorima RUCZ RS na odličnoj saradnji i prenesenom znanju, tokom proteklih sedmica obuke