Na vojnom aerodromu Mahovljani je 26.04. održana prva od obuka u radu sa helikopterima za pripadnike GSS stanica iz Republike Srpske Brčko Distrikta i Federacija BiH. Pored Gorske službe spasavanja Banja Luka, obuci su prisustvovale i stanice Novi Grad, Kotor Varoš, Brčko, Bihać i Srebrenik. Obuku su izveli pripadnici 1. helikopterskog skvadrona vazdušne brigade Oružanih snaga BiH, u prostorijama i na poligonu vojnog aerodroma Mahovljani. Nakon uvodne riječi komandanta 1. HS, uslijedio je teorijski dio obuke koji se sastojao od upoznavanja pripadnika GSS sa sljedećim temama:
– Procedure ukrcavanja i iskrcavanja iz vojnog helikoptera Mi-8
– Sigurnosne procedure
– Vizuelni signali za navođenje
– Izbor i uređenje zone za sletanje te navođenje helikoptera na sletanje

Praktični dio obuke koji uslijedio nakon nastave je obuhvatio uvježbavanje ukrcavanja i iskrcavanja spasilaca te ponašanje u zoni sletanja i poletanja, a nakon toga i let vojnim helikopterom Mi-8 koji se najčešće koristi u vazdušnim misijama na našim prostorima.

Pomenute aktivnosti na obučavanju pripadnika GSS Banja Luka za pružanje pomoći iz vazduha u saradnji sa OS BiH, su posljedica pozitivnog odgovora Ministarstva odbrane BiH na zajedničku molbu upućenu ispred svih stanica GSS Republike Srpske. Značaj učešća svih raspoloživih civilnih struktura u pružanju pomoći ili reakciji na prirodne katastrofe je prepoznat u MOBiH, te se tokom tekuće a i naredne godine planira provesti još nekoliko obuka i zajedničkih vježbi sa stanicama Gorskih službi spasavanja sa teritorija Republike Srpske. Podsjećamo da je ovoj saradnji prethodila i radionica „Vazdušne operacije i obuka – Pomoć civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastrofe i nesreće“ u organizaciji MOBiH i NATO snaga, a na kojoj je prepoznat značaj ovakve obuke pripadnika civilnih struktura iz domena spasavanja, u radu sa oružanim snagama, prilikom vazdušnih operacija. Aktivnosti na aerodromu su završene oko 13:00h, a obuci je prisustvovalo 14 članova GSS Banja Luka.

Još jednom, veliko hvala pripadnicima 1. helikopterskog skvadrona sa aerodroma Mahovljani na pruženom gostoprimstvu, ljubaznosti i strpljenju tokom ove, za nas veoma značajne, obuke.