U periodu od 19.11. do 22.11.2015. godine, članovi GSSBL su ponovo bili gosti Gorske službe spasavanja Srbije, na Kopaoniku, gdje se održavao završni tečaj za prijem novih članova u GSS Srbije.

Dok je trajao tečaj za prijem novih članova u GSS Srbije, naši članovi su imali priliku da prate obuku iz dnevnih i noćnih potraga kao i obuku vertikalnog spasavanja (“jedan na jedan”).

Završna vježba koju su organizovali domaćini spada u sastavni dio osnovne obuke novih članova GSS-a. Kroz demonstracije tehnika i procedura, mogli smo vidjeti praksu iz pružanja prve pomoći zastupljenu u GSS Srbije, spasavanje na žičarama, pružanju prve pomoći unesrećenima tokom potraga, spasavanje “jedan na jedan” te tako unaprijediti prethodno stečena znanja.

Ne možemo da ne spomeno ljubaznost i gostoprimstvo domaćina koji su nas najtoplije dočekali i upoznali sa ljepotama Kopaonika, kao i prikupljena znanja i vještine koje će nam pomoći u daljem usavršavanju i osposobljavanju.

Zahvaljujemo se na toplom gostoprimstvu, prenesenim iskustvima i nadamo se ubrzom ponovnom viđenju i daljoj saradnji.

Boško Damjanović