Gorska služba spasavanja Banja Luka, kao dobrovoljna, neprofitna, humanitarna i stručna organizacija koja za osnovni cilj i zadatak ima sprječavanje nesreća na planinama, u speleološkim objektima i uslovima, kao i alpinističkim i urbanim uslovima, prevenciju kao djelovanje nerijetko postavlja ispred same intervencije. Upravo 23.06. dobili smo priliku za jednim ovakvim djelovanjem.

Na poziv PD “Kozara” iz Banja Luke, učestvovali smo u sklopu dvodnevne aktivnosti “Kamp za male planinare”.  Cilj aktivnosti je bio da naši mladi drugari i planinari starosti od 8 do 12 godina nauče i unaprijede svoje vještine koje vode sigurnom boravku u prirodi. Zadatak stanice GSS-a je bio da se konkretnije pozabavi edukacijom o opasnostima boravka, mjerama koje  je neophodno preduzeti kako ne bi došlo do nesreće, ali i mjerama koje je neophodno preduzeti ukoliko dođe do nesreće. Samo predavanje je bilo koncipirano kao razgovor i razmjena iskustava… da, imali smo šta naučiti od naših mladih drugara.

Tokom razgovora upoznali smo učesnike koje su mogućnosti i opisi djelovanja gorskih službi i konkretno GSS BL. Razgovarali smo o važnosti i neophodnosti poštovanja grupe i kretanja u njoj, kao i adekvatne opreme. Prva pomoć i povrede su nam bila tema koja je i uzela najviše vremena. Moramo pohvaliti veoma veliku zainteresovanost za ovu temu, kao i zavidno znanje koje su naši mladi planinari donijeli sa sobom. Završetkom našeg dvočasovnog druženja, polaznici su savladali osnovna znanja koja omogućavaju prepoznavanje i saniranje povreda koje je izazvala dehidracija, sunčeva toplota i radijacija, ujedi životinja i insekata, kao i lakše povrede nastale posjekotinama i razderotinama.

Zahvaljujemo se PD “Kozara” na ukazanom povjerenju, kao i sposobnosti da prepoznaju značaj Gorske službe spasavanja Banja Luka i edukacije koje naša stanica može da pruži. Veliko hvala i učesnicima, koji su nam pružili nekoliko sati divnog druženja