Terenskom simulacijom, odrzanom 29.06.2017. godine na lokaciji Ponir zavrsena je obuka iz pruzanja prve pomoci za clanove iz pete generacije. Sama obuka je trajala dvije sedmice gdje su u 6 radnih dana clanovi izucavali gradivo osnovnog kursa prve pomoci, kao i napredne tehnike proizasle iz oblasti takticke medicine. Kurs je bio veoma intenzivan, pri cemu se velika paznja stavljala na prakticne tehnike saniranja i primjenjivost metoda.
Kandidati su bili duzni pokazati nauceno na zavrsnoj vjezbi, odnosno u simulaciji realne situacije. Cilj simulacije je bio da kandidati osim usvojenih vjestina iz domena tehnika pruzanja prve pomoci, pokazu vjestine upravljanja i rada u timu, kao i sposobnost da rade u fizicki i psihicki stresnim okolnostima. Da bi se postigli takvi uslovi kandidati su posle visecasovnog hodanja pristupili poligonu sa markirantima ciji je zadatak bio da realno simuliraju uslove rada. Posle saniranja uocenih povreda, usljedio je transport povredenog, koji je dodatno otezao zadatak kandidatima i pripremio ih za zavrsni dio vjezbe – pismeni test. Nakon rjesavanja pismenog dijela ispita, poligon je zatvoren. Aktivnosti su zapocele u 18:00 casova, kada je prva grupa krenula na simulirani zadatak spasavanja, a zavrsila u 23:30h sa prolaskom druge grupe kroz kompletan poligon. Poslije vjezbe, obavljen je kraci debrifing kako bi se saopstila zapazanja i kritike, negativne i pozitivne. Polaganju je pristupilo 9 clanova, koji su prethodno prosli pristupni kurs i koji su ovime stekli uslove za dalje usavrsavanje i ucenje u sklopu osnovnog kursa Gorske sluzbe spasavanja Banja Luka.

Cestitamo!